Informacije o GEUS udruženju

O nama

GASTROENTEROLOŠKO UDRUŽENJE SRBIJE - GEUS je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti edukacije, istraživanja, razvijanja saradnje i razmene podataka, tehničkih dostignuća sa drugim međunarodnim gastroenterološkim endoskopskim i drugim srodnim medicinskim udruženjima.

Ciljevi udruženja su:

  1. razvijanje interesa, edukacije i istraživanja u oblasti gastroenetrološke endoskopije i srodnim granama medicine,
  2. unapređenje međunarodne razmene endoskopskih podataka, tehničkih dostignuća i razvijanje projekata,
  3. organizovanje škole za digestivnu endoskopiju, organizovanje međunarodnih sastanaka (u dogovoru sa Evropskom asocijacijom) iz oblasti digestivne endoskopije,
  4. aktivno učestvovanje u publikovanju knjiga, monografija, časopisa i drugih štampanih publikacija iz oblasti digestivne endoskopije,
  5. usklađivanje kriterijuma za praktični endoskopski rad članova Udruženja, sa kriterijumima Evropskog udruženja za digestivnu endoskopiju,
  6. saradnja sa Medicinskim fakultetima u oblasti poslediplomske nastave iz oblasti digestivne endoskopije.

Ovi ciljevi biće ostvarivani u tesnoj saradnji sa gastroenterološkom sekcijom Srpskog lekarskog društva, udruženjem gastroenterologa Srbije, Evropskim udruženjem za digestivnu endoskopiju, kao i drugim udruženjima koja mogu biti osnovana.