Članovi rukovodstva GEUS udruženja

Rukovodstvo

Članovi rukovodstva

Upravni odbor (5 članova):

1. Predsednik upravnog odbora: Doc. dr Ivan Jovanović, Klinika za GEH, KCS, Beograd
2. Predsednik iz prethodnog mandata: pukovnik profesor dr Radoje Doder
3. Podpredsednik: prof. dr Aleksandra Pavlović Marković
4. Sekretar: dr Aleksandar Knežević
5. Blagajnik: VMT Slobodan Perak

Tehnički sekretar: dr Milica Stojković